นโยบายส่วนตัว

 

บริษัท ซีซี นอลเลจ เบสท์ จำกัด เราเป็นบริษัท Coaching & Training ชั้นนำของเมืองไทย เรามีลูกค้าเป็นบริษัทชั้นนำของเมืองไทยหลายต่อหลายบริษัท วันนี้เราได้จัดทำระบบการเรียนรู้ต่างๆเป็นระบบ Learning on Demand ผ่านระบบออนไลน์ เป็นรายชุดวิชาของทางบริษัท ซีซี นอลเลจ เบสท์ ของเราเอง โดยลูกค้าทั่วไปสามารถซื้อหลักสูตร แล้วเรียนหลักสูตรเราได้ทางออนไลน์ทันที

-นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าหรือบุคคลใดนั้น ที่ได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทางเว็บไซต์ไว้นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของเว็บไซต์ ซีซี นอลเลจ เบสท์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นช่องทางที่ทีมงานสามารถใช้ติดต่อกับท่านได้ ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น

-ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะใช้ความพยายามสูงสุดในการปกป้องมิให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านรั่วไหล หรือถูกเข้าถึงโดยบุคคล (หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ไม่พึงประสงค์ เราไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลทางการเงินไว้ที่เว็บไซต์ หรือเซิฟเวอร์ของ ซีซี นอลเลจ เบสท์ การบริการด้านการเงินจะเป็นของการดำเนินการจากบริษัทตัวแทนรับชำระเงินที่มีระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับสากล ( www.omise.co/th)

-ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “ซีซี นอลเลจ เบสท์” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ ผู้ใช้บริการ ได้ชำระเพื่อซื้อ สินค้า และหรือ บริการ เท่านั้น

-การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก ผู้ใช้บริการ ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ สินค้า และหรือ บริการ ใดๆ ซึ่งทีมงานเห็นว่าไม่เป็นการสมควร หรือ เหมาะสม ทีมงาน ซีซี นอลเลจ เบสท์ สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ สินค้า และหรือ บริการ ของ ผู้ใช้บริการ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-นโยบายการขอเงินคืน

หากท่านเกิดเหตุขัดข้องในการเรียน หรือพบปัญหาต่างๆ อันเกิดจากความผิดพลาดของระบบ หรือการดำเนินงานของทีมงาน และมีความประสงค์อยากขอเงินคืน ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@cc-knowledgebase.com หรือ โทรศัพท์ 02 105 3461-3 แฟกซ์ 02 105 3464 ภายใน 72 ชั่วโมง หลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงินออนไลน์ หรือโอนเข้าบัญชี หากเลย 72 ชั่วโมงแล้ว ทาง ซีซี นอลเลจ เบสท์ จะขอสงวนสิทธิ์ในการขอเงินคืน หรืออาจพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้การตัดสินของทีมงาน ถือเป็นที่สิ้นสุด

-วิธีแจ้งขอเงินคืน (ยกเลิกการสั่งซื้อ)

ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ที่ info@cc-knowledgebase.com หลังจากวันที่ท่านได้ชำระเงิน โดยแจ้งข้อมูลดังนี้

• ชื่อผู้ใช้งาน และ อีเมล์ที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
• วัน-เวลา ที่สั่งซื้อ หรือ เลขที่สั่งซื้อ
• แนบหลักฐานในการชำระเงินมาในอีเมล์หรือข้อความ
• เหตุผลในการขอยกเลิกการสั่งซื้อ/ขอเงินคืน

-ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

ทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ ซีซี นอลเลจ เบสท์ นี้ เป็นงานอันได้รับ ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของ ซีซี นอลเลจ เบสท์ แต่เพียงผู้เดียว ห้ามบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จําหน่าย ทำให้เช่า ใดๆ ทั้งสิ้น

การเปลี่ยนแปลงนโนบายส่วนตัว ของบริษัท ซีซี นอลเลจ เบสท์ สามารถจะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

** ในการสมัครสมาชิกของทาง บริษัท ซีซี นอลเลจ เบสท์ เราถือว่าท่านได้อ่านแล้วยอมรับใน นโยบายส่วนตัว ของเราแล้ว